Borsa Hakkında Bilmeniz Gereken Terimler

Borsa hakkında bilmeniz gereken terimler bulunmaktadır. Bu terimlerin en başında gereken ve kesinlikle bilmeden ya da öğrenmeden borsaya girmemeniz gereken kelimeler ve değerler bulunmaktadır. Bu yazımızda sizlere bu terimler hakkında bilgi vermeye çalıştık.

 

PD/DD (Piyasa değeri / Defter değeri)  Nedir?

 PD/DD oranı bir şirketin piyasa değerinin defter değerine bölünmesiyle elde edilen oranın kısaltılmış biçimidir. Borsada bir hissenin değerinin ederinden ucuz mu yoksa fazla mı sorusuna cevap veren bu yöntem,  genelde uzun vadeli yatırımcıların değerlendirmeye aldığı bir değerlendirme ölçütüdür. Şimdi PD/DD oranının nasıl yorumlanması gerektiği konusunda biraz detaya inelim

 

PD/DD Nasıl Yorumlanır?

PD/DD oranının 1’ in altında kalması şirketin hisse değerinin ucuz olduğuna işaret eder. 1’ den uzaklaşması ise hissenin ederinden pahalı olduğunu gösterir. Şirketin öz sermayesi piyasa değerinden ayrılmaktadır. Piyasa değeri dolaşımdaki hisse sayısının, hissenin değeriyle çarpılmasıyla bulunur. Bir şirketin piyasa değeri, öz sermayesinden ne kadar çok yukarı yönlü uzaklaşırsa, şirketin hissesinin değerinin o kadar şiştiği ve ederinde aşağı yönlü bir hareketlenmenin muhtemel olduğu ön görülür. Bu her zaman geçerli bir ön görü değildir. Mesela X şirketinin PD/DD 0.60 olsun. Bu şirketin çok değerli arsaları ve arazileri var. Bu arsa ve arazilerin değerlerinde herhangi bir ekspertiz güncellemesi olmayıp, 9-10 yıl önceki defter değerleri hala baz alınıyor olabilir. Sonuç olarak PD/DD potansiyel yükselmeye müsaittir. Bu durumda şirkete yatırım yapmak için bir fırsat olabilir ki şirket zamanı geldiğinde gerçek ederine ulaşacaktır. Bir de Y şirketimiz olsun. Şirketin PD/DD 6 olsun. Bu şirket kesin düşer gözüyle değil de, belki de çok iyi yatırımların yapıldığı, markalaşma yolunda adımlar atıldığı ve kârlılık oranı yüksek bir şirket olarak yorumlayabiliriz. Tüm bu değerlendirmeler yapıldığında sırf PD/DD baz alınarak değil de şirketin geçmişte neler yaptığı ve neler yapacağı, potansiyeli ve sektördeki yerini baz almak ve kapsamlı bir bilanço analizi yapmak en önemlisidir.

 

F/K ( Fiyat Kazanç oranı)  Nedir?

Hisse senetlerinde F/K, hissenin güncel fiyatının hisse başına kârına bölünmesiyle bulunur. Örneğin bir X şirketi olsun. X şirketinden 200 adet lot alalım ve bir hisse değeri 20 TL olsun. Senelik hisse başı kârı da 2 TL olsun. FK oranımız buradan 10 bulunur. Hisse başına kâra bakıldığında ve bu süreç içerisinde aynı kaldığı varsayımı yapılırsa 10 sene sonunda paranız ikiye katlanacaktır. Tabi bu aynı kâr üzerinden yorumlandı. Kâr oranında artış gösteren bir şirketin FK oranında düşüş yaşanacaktır. FK oranında düşüş yaşanması şirketin büyüme hızını artırdığını ve hissedarlarına %100 kârı daha kısa bir zaman da vereceğini gösterir. Bütünüyle FK oranı üzerinden bir şirkete yatırım yapılması yanlıştır fakat geçmiş FK oranlarının gelişim seyirlerinin takip edilmesi durumunda ve şirketin mevcut potansiyeli göz önünde bulunulduğunda FK oranı yatırımcılarda ciddi bir fikir etkisi bırakmaktadır.

 

 

FD/FAVÖK (Firma değeri / Faiz Amortisman ve vergi öncesi kâr) Nedir?

Şirketin faaliyet kârlarına para çıkışı gerektirmeyen (Amortisman) giderleri eklenerek FAVÖK bulunur. Mesela bir ürünümüz olsun. Ürünümüzün giderlerini etkilemeyen başka giderler olabilir. Faaliyet kârına vergi, amortisman ve faiz giderlerini eklediğimizde, aslında şirketin o dönemki faaliyetlerinden elde ettiği bir nakit akışının varmış gibi olduğu ve onun da kâr olduğu söylenir. Bu şirket için mali yönden bir onarmadır. O şirketin firma değeri ise piyasa değeri ile net borcunun toplamıyla elde edilir. Örneğin Piyasa değeri 500 TL olan ve kasasında 200 TL nakit bulunan bir şirketin firma değeri 300 TL’dir. Şirketin borcunun artması durumunda firma değeri artacaktır ve bu istenmeyen bir durumdur. Firma değerinin düşük kalması ve FD FAVÖK oranının düşük olması şirket için olumludur.

Cevap Bırakın