Borsaya Yeni Başlayanlar Ne Yapmalı?

Borsaya Yeni Başlayanlar Ne Yapmalı?

Bir şirkete borsa üzerinden yatırım yaptığınızda o şirkete ortak olursunuz. Bu konu altında borsaya yeni başlayanlar ne yapmalı ve nasıl ilerlemeli konusunda tavsiyeler vereceğiz. Bir şirkete ortak olmadan önce, o şirket için bilanço değerlendirilmesi ve ardından grafik analizleri yapılması gerekir. Borsaya yeni başlayan bireylerin yaptığı en büyük hataların başında; forumlarda yazılanlar üzerinden çıkarım yaparak bir şirkete yatırım yapmak geliyor. Sonrasında ne oluyor; tüm paranızı değerlendirerek yüksek maliyetlerle girdiğiniz hisse düşüşe geçiyor ve yükselmesini bekliyorsunuz ya da maliyetinizin çok aşağısında elinizden bu hisseyi çıkarıyorsunuz. Forumlardan değil, uzun vade için mali ve gelir analizi yaparak bir şirketin gelişim seyrini anlayabilir, temel analiz verilerini inceleyebilir ve şirketlerin hisselerinin fiyatlarının ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu saptayabilirsiniz. Bu yazımızda bunları tespit edebilmek için bazı bilinmesi gereken analiz verilerinin tanımlarını yapacağız.

 

Öz sermaye Nedir?

Şirketin varlıklarından (alacakları, araç sayısı, fabrikaları, stokları,  paraları vs.) şirketin sorumlulukları (bankaya, toptancıya, vergi dairesine olan borçları vs.) çıkarıldığında kalan mevcut varlık öz sermaye aynı zamanda defter değeri olarak adlandırılır. İşletmenin krediye ve piyasa borcu olmadığında mevcut varlık öz sermayesine eşit olur.

 

Piyasa Değeri Nedir?

Bir şirketin piyasa değeri o şirketin toplam hisse sayısının o şirketin hisse değeriyle çarpılmasıyla elde edilen tutardır. Örneğin 100 adet hissesi olan bir şirketin bir hisse fiyatı 2 TL olsun. Bu durumda şirketin piyasa değeri 200 TL’dir. Borsaya yeni başlayanlar, defter değeri ile piyasa değeri kavramlarının ayrımını iyi yapabilmelidir. Piyasa değeri bir şirketin gerçek değerini göstermeyebilir.

 

Temettü Verimi Nedir?

Temettü, bir şirketin bir dönem sonunda elde ettiği kâr üzerinden hissedarlarına dağıtmaya karar verdiği kâr payına denir. Temettü verimi; hisse başına ödenen temettünün, hisse senedinin fiyatına oranlanmasıyla bulunur. Her bir yatırımcının bir hisse üzerindeki maliyeti birbirinden farklı olabilir. Burada hisse senedi fiyatı, yatırımcının maliyetini oluşturan tutardır. Yatırımcı yatırım yaparken, temettü verimi üst sıralarda yer alan şirketlere yatırım yapabilir. Örneğin, bir yatırımcı X şirketinden 10 TL maliyet ile bir hisse aldığını ve X şirketinin hisse başına 1 TL temettü verdiğini varsayalım. X şirketinin temettü verimi 1 TL /10 TL = %10 olarak hesaplanır. Yatırımcı yatırdığı 10 TL’nin 1 TL sini temettü olarak geri alır.

 

 

Hisse Başına Kâr Nedir?

Hisse başına kâr, bir şirketin net kârının dolaşımdaki hisse senetlerine bölünmesiyle bulunur. Bu çıkan oran, şirketin piyasadaki diğer şirketlere kıyasla gücünü belirlemek ve gelişimini takip etmek için kullanılır. Kıyaslamada ise hisse başına daha çok kâr getiren şirket piyasadaki diğer şirketlere oranla daha güvenilir ve daha güçlü olduğuna işaret eder. Bu yöntem, şirketin bilanço analizlerinde ve yatırım kararlarında önemli bir yer tutmaktadır. Hisse başına kâr şirketin devamlı bir şekilde gelişiminin ve büyümenin işaretçisi olabilir ve bu da hissenin değerinin saptanmasında ki önemli noktalardan birisidir. Hisse başına kârın fazla olması bazen yanıltıcı olabilir. Bunun sebebi ise eğer şirket kendi hisselerini topluyorsa, piyasadaki dolaşan hisse sayısı azalıp hisse başına düşen kâr artırılabilir.

 

Öz sermaye Kârlılığı Nedir?

Öz sermaye kârlılığı, yıllık net kârın toplam öz sermayeye oranı ile belirlenebilir. Bu oran her hissedarın 1 TL parasına karşılık alacağı kârı gösterir. Bu çıkan sonucu ise enflasyon ile kıyaslamak gerekir. Çıkan oran enflasyonun önünde ise pozitiftir. Enflasyonun gerisinde ise olumsuz kabul ederiz. Öz sermaye, hissedarlara dağıtılmayan kârlar ve öz sermayeden oluşur. Şirketin temettü dağıtmaması öz sermaye kârlılığını daha da fazla artırmaktadır. Öz sermaye karlılığı yüksek olan bir şirketin de genelde temettü dağıtma olasılığı yüksektir. Bir örnek vermek gerekirse; bir manavımız olsun ve bu manavımızın defter değeri 10 bin TL yıllık net kârı ise 1000 TL olsun. Bu verilere bakıldığında öz sermaye karlılığı; 1000 TL/10.000 TL den %10 olarak bulunur. Manava ortaklık için yatırılan her 1 TL için 10 kuruş kazanmış oluruz. Bu oranın her sene artması olumlu, aynı seyretmesi ve düşmesi olumsuzdur. Enflasyon oranına göre kıyaslanması da ayrıca önemlidir

 

 

Cevap Bırakın