Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik Nedir?

Girişimcilik, çağın ihtiyaçlarına cevap olmak ve kâr elde etmek amacıyla, bazı riskleri alarak bir iş kurmaktır. Girişimcilik, fırsat odaklı tutum, bütüncül bir yaklaşım ve liderlik vasıflarının bir bütün halinde yoğurulduğu bir kavram olmasıyla beraber girişimciliğin ana amacı problemleri çözerek dünyayı geliştirmektir.

 

Girişimci Kimdir?

Girişimci pazarda değişim yaratabilen, yenilikçi, yüksek başarı hedefleri olan, sosyal ve ekonomik düzeni idare edebilen, iş fırsatlarını görebilen ve buna bir değer katabilen kişidir.

Girişimci olan insan yeni fikirler üretmeli ve finansal kaynak sağlayarak yaşadığı topluma hatta dünyaya değer kazandırmalıdır. Çok fazla okuyup araştırma yapmalı, sektörde kendine yer edinmiş girişimci insanların eğitimlerine katılmak ve onların tecrübelerinden yararlanmak son derece önemlidir. Denemeye bir an önce başlanılmalı ve hata yapmaktan korkulmamalıdır. Üretilecek bir ürüne para gözüyle değil de değer gözüyle bakılması durumunda kazanç da zamanla gelecektir.

Her Girişimci Zengin Olabilir mi?

Her girişimcinin mutlak hayalidir; çok para kazanmak ve ortaya koyduğu değerin kat ve kat karşılığını almak, fakat her girişimci para kazanıp şirket sahibi olabiliyor mu diye sorarsanız çok fazla para kazanan insanlar mevcut fakat girişimin sonunda borç batağında olan insanlar da var. Girişimciliğin doğasında risk her zaman vardır ve heyecanı da 2 ay veya 5 ay sonrasında ne olacağını bilememekte saklı değil midir zaten? Burada temel amaç, sosyal ve ekonomik düzeni iyi sağlamak ve işletme etiğini iyi kavramaktır. Doğru yerde çekilip beklemek, doğru yerde atılım yapmak ve çalışma arkadaşlarını iyi seçmek, zamanla başarıyı ardından da parayı getirecektir. En önemlisi de elini taşın altına koymaktır.

Neden Girişimcilik?

Her geçen gün girişimcilik üzerine kafa yoran insan sayısı bir hayli artmakta ve insanlar hayatlarında çıkış noktaları aramaktadır. Günümüzün en büyük problemi Covid-19 karantina süreçlerinde, pek çok insan girişimcilik adımları atmış ve bunun nedenlerinde ise iş bulamamak, kendi parasını kazanma isteği, karar merci olmak, kurumsallıkta kendine yer bulamamak, istediği ortamdan kendi işini yapabilme ve esnek çalışma saatleri belirleyici olmuştur.

 

 

Cevap Bırakın